Braon pojas 1kyu

Padovi (Ukemi waza):

1. Pet tehnika po slobodnom izboru;

Bacanja (Nage waza):

1. Po slobodnom izboru jedno bacanje iz svake od sledecih grupa;

2. Bočna bacanja;

3. Ručna bacanja;

5. Nožna bacanja;

6. Požrtvovana bacanja;

7. Kontra bacanja;

Kombinacije tehnike:

1. Gedan barai-age uke-soto uke-kizami tsuki (istom rukom); gjako tsuki-mae geri (druga strana);

2. Shihon tsuki (Udarac rukom – četiri strane);

3. Fudo dachi/mae geri-yoko geri-ushiro geri-mawashi geri (istom nogom);

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po pet samoodbrambenih varijanti (akcija) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×2):

1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po dva napada i po dve odbrane.

Borba (Ju Jutsu kumite)