Crni pojas I dan

PRETHODNI USLOVI: Kandidat mora da bude redovan član Saveza (preko svog kluba odnosno sekcije), ne sme da bude mlađi od 16 godina, mora da poseduje braon pojas (1.KYU) najmanje godinu dana i mora da se aktivno i kontinuirano bavi treniranjem najmanje tri godine.

Padovi (Ukemi waza):

1. Pet tehnika po slobodnom izboru;

Bacanja (Nage waza):

1. Po slobodnom izboru pet tehnika, sa prelaskom u zahvat držanja, gušenja ili poluge;

Kombinacije blokova i udaraca rukom ili nogom:

1. Pet kombinacija po slobodnom izboru;

Poluge (Tehnike kontrole):

1. Pet tehnika po slobodnom izboru;

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po pet samoodbrambenih varijanti (akcija) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×2):

1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po dva napada i po dve odbrane.

Borba (Ju Jutsu kumite)

Usmeni deo ispita:

1. Ju Jutsu-istorija;

2. Ju Jutsu-terminologija;

3. Osnovni principi Ju Jutsu;