Ju Jutsu

Danas je JU JUTSU veština i sport koji sadrži sve najefikasnije tehnike koje prepoznajemo u drugim borilačkim veštinama (judo, karate, aikido). Ipak, bitno je naglasiti, potpunu jedinstvenost i autentičnost JU JUTSU principa, JU JUTSU teorije i opštih pravila. Vežbanje JU JUTSU ne znači prosto bavljenje veštinom ili sportom. Stiče se telesno, koliko i duhovno. Fascinira lakoća u izvođenju tehnika sa rekvizitima ili bez njih. Služi za borbu, ali i za to da stvori kompletnu licnost, čoveka koji će poznavati svoje telesne i duhovne mogućnosti i koji će umeti na pravi način da ih iskoristi.