Oranž pojas 4kyu

Osnovni padovi (Ukemi waza):

1. Svi padovi za žuti pojas;

2. Pad napred na podlaktice;

Bacanja (Nage waza):

1. Ipon seoi nage (Ramensko bacanje obuhvatom nadlaktice);

2. O uchi gari (Veliko unutrašnje čišćenje);

3. De ashi barai (Čišćenje noge sa strane);

4. Morote gari (Bacanje na zamah košenjem nogu rukama);

Borbeni stavovi:

1. Kokutsu dachi (Zadnji stav);

2. Fudo dachi (Borbeni stav);

Gard:

1. Shizentai kamae (Prirodan položaj tela i ruku);

2. Gedan kamae (Niski gard);

3. Chudan kamae (Srednji gard);

Kombinacije blok-udarac:

1. Ude uke (Srednji unutrašnji blok);

2. Soto uke (Srednji spoljašnji blok);

3. Gedan barai-gjaku tsuki;

4. Age uke-gjaku tsuki;

5. Ude uke-gjaku tsuki;

6. Soto uke-gjaku tsuki;

7. Mae geri-gjaku tsuki;

8. Uraken uchi (Udarac nadlanicom);

Poluge (Tehnike kontrole):

1. Katate tori-nikyo (Druga forma-poluga na zglobu šake);

2. Katate tori-sankyo (Treca forma-poluga na zglobu šake);

3. Katate tori-shiho nage (Poluga na zglobu lakta provlačenjem spolja);

Parterne tehnike:

1. Ude garami (Poluga na laktu na savijenoj ruci);

2. Juji gatame (Kružna poluga na ispruženoj ruci);

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po dve samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.