Plavi pojas 2kyu

Padovi (Ukemi waza):

1. Pet tehnika po slobodnom izboru;

Bacanja (Nage waza):

1. Uchi mata (Izbijanje bedra iznutra);

2. Okuri ashi barai (Čišćenje obe noge sa strane);

3. Yoko otoshi (Bacanje blokiranjem noge i padom na bok);

4. Tani otoshi (Bacanje blokiranjem nogu odpozadi i padom u stranu);

5. Soto makikomi (Bacanje blokiranjem ruke);

6. Yoko wakare (Bacanje preko sebe blokiranjem noge spreda padom u stranu);

7. Kata guruma (Bacanje podizanjem „Ramenski točak“);

Kombinacije tehnike:

1. Mae geri-mawashi geri (istom nogom)-gjako tsuki;

2. Kizami tsuki-mawashi geri-uraken uchi;

3. Shuto uke-ude uke (unazad); mawashi geri-gjako tsuki (unapred);

4. Fudo dachi/mae geri-yoko geri-mawashi geri (istom nogom);

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po četiri samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×1):

1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po jedan napad i po jednu odbranu.

Borba (Ju Jutsu kumite):