Tehnike polaganje

USLOVI ZA STICANJE ZVANJA od 5kyu-a do 1kyu-a

Polaganja za učeničke pojaseve od 5kyu-a do 1kyu-a se odvijaju pred zvaničnom dvočlanom/tročlanom komisijom Ju-Jutsu saveza Srbije i to jedanput ili dva puta godišnje, u matičnom klubu.

USLOVI ZA STICANJE ZVANJA 1.dan

Zvanje 1.dan  dodeljuje Ispitna komisija Republičkog ili Pokrajinskog Saveza. Polaganja za zvanje 1.dan održavaju se tokom cele godine, u terminima i na mestima dogovorenim između matičnog kluba (sekcije) kandidata i nadležne ovlašćene Ispitne komisije Saveza. Organizacija polaganja za 1.dan obavlja se prema posebnom pravilniku Saveza.


USLOVI ZA STICANJE ZVANJA 2.-5. dan

Zvanja od 2. do 5.dan-a dodeljuje dan Kolegijum Ju Jutsu Saveza Srbije


USLOVI ZA STICANJE ZVANJA 6 – 10.dan

Ova zvanja dodeljuje Predsedništvo Ju Jutsu saveza Srbije i Crne Gore, na predlog dan Kolegijuma za dugogodišnji aktivni i kontinuirani rad, doprinos razvoju Saveza i promociji i popularizaciji Ju Jutsu sporta. Zajednički uslov za sticanje ovih zvanja je da je prošlo najmanje 5 godina od dodele prethodnog zvanja. Savez je ustanovio sledeće donje starosne granice: 6.dan – 40 godina, 7.dan – 50 godina, 8.dan – 55 godina, 9.dan – 60 godina, 10.dan – 65 godina. Zvanja od 8. do 10.dan-a dodeljuju se samo majstorima koji svojim radom steknu i internacionalna priznanja i afirmaciju.

Savez može da dodeli zvanje i majstoru koji nema potrebne godine života i razmak između dodele dva zvanja samo u izuzetnim slučajevima, onda kada majstor svojim takmičarskim, trenerskim, sportskim, pedagoškim, naučno-istraživačkim i ostalim rezultatima da izuzetan doprinos razvoju i popularizaciji Ju Jutsu sporta.