Žuti pojas 5kyu

Osnovni padovi (Ukemi waza):

1. Yoko ukemi (Pad u stranu) 2. Ushiro ukemi (Pad nazad) 3. Mae ukemi (Pad napred)

Bacanja (Nage waza):

1. Uki goshi (Bacanje hvatom oko pojasa);

2. Koshi guruma (Bacanje hvatom oko vrata);

3. O soto gari (Veliko spoljašnje cišćenje)

Parterne tehnike-zahvati držanja (Osae komi waza):

1. Kesa gatame (Prvi zahvat držanja);

2. Kata gatame (Drugi zahvat držanja)

Položaji tela (Tai sabaki):

1. Koshi sabaki (Stavovi trupa);

2. Ashi sabaki (Stavovi nogu);

Okretanje kukova (Koshi kaiten):

1. Jun kaiten (Istostrano zatvoreni);

2. Hanimi (Istostrano otvoreni);

3. Gjaku kaiten (Suprotno zatvoreni);

4. Gjaku hanimi (Suprotno otvoreni);

Osnovni stavovi:

1. Heisoku dachi (Stav spojenih stopala);

2. Musubi dachi (Stav priljubljenih peta);

3. Hachiji dachi (Stav raširenih stopala);

4. Uchi hachiji dachi (Stav sa izbačenom nogom);

5. Heiko dachi (Stav paralelnih stopala);

6. Teiji dachi („T“ stav);

7. Renoi dachi („L“ stav);

Borbeni stavovi:

1. Zenkutsu dachi (Prednji stav);

2. Kiba dachi (Jahaći stav);

Kretanja:

1. Ashi nami (U koraku);

2. Yuri ashi (Uklizavanje);

3. Suri ashi (Stepenasto uklizavanje);

4. Tsugi ashi (Privlačenjem zadnje noge);

5. Chakuchi (Iskorak);

6. Ashi fumikae (Promena noge u skoku);

7. Shaho sashi ashi (Ukršten korak);

8. Tobi ashi (U skoku);

Blokade:

1. Gedan barai (Niski blok);

2. Age uke (Visoki blok);

Udarci:

1. Choku tsuki (Udarac rukom napred u prirodnom stavu);

2. Oi tsuki (Udarac rukom napred sa iskorakom);

3. Gjaku tsuki (Udarac rukom napred bez iskoraka);

4. Mae geri keage (Udarac nogom napred iz kolena);

Poluge (Tehnike kontrole):

1. Gjaku katate tori-ikyo (Prva forma-pritisak na zglob lakta);

2. Gjaku katate tori-waki gatame (Torzio-fiksiona poluga na zglobu šake);

3. Gjaku katate tori-kote gaeshi (Poluga na zglobu šake i bacanje);

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po jednu samoodbrambenu varijantu (akciju) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po jednu samoodbrambenu varijantu (akciju) za svaki napad iz sve četiri grupe.