Zeleni pojas 3kyu

Padovi (Ukemi waza):

1. Svi padovi sa ustajanjem u borbeni stav i gard;

Bacanja (Nage waza):

1. Tai otoshi (Obaranje tela blokiranjem noge);

2. Ko uchi gari (Malo unutrašnje čišcenje);

3. Harai goshi (čišcenje kuka);

4. Morote seoi nage (Dvoručno bacanje preko ramena);

5. Tomoe nage (Kružno bacanje nogom preko sebe);

6. Uki waza (Plivajuće bacanje blokiranjem noge);

Kombinacije tehnike:

1. Sanbon tsuki (Tri udarca – jedan u glavu i dva u telo);

2. Kizami tsuki (Udarac rukom koja je napred);

4. Kizami tsuki-sanbon tsuki;

5. Mawashi geri (Kružni udarac nogom);

6. Mawashi geri-gjako tsuki;

7. Yoko geri (Udarac nogom u stranu);

8. Yoko geri-gjako tsuki;

9. Ushiro geri (Udarac nogom unazad);

10.Fudo dachi/mae geri-mawashi geri (istom nogom);

Poluge (tehnike kontrole):

1. Kata tori-ude gatame (hiji jime) (morote, katate, ura katate);

2. Yokomen uchi-ude garami (waki, kage);

Parterne tehnike:

1. Shiho gatame (kami, yoko, tate) (Treći, peti i šesti zahvat držanja);

2. Kataha jime (Gušenje hvatom za okovratnik i pritisak podlakticom na vrat odpozadi);

3. Juji jime (nami, gjaku, kata) (Gušenje hvatom za okovratnik);

4. Hadaka jime (Gušenje podlakticom);

5. Okuri eri jime (Gušenje hvatom za okovratnik i suprotan rever);

Demonstracija samoodbrane:

1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po tri samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×1):

1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po jedan napad i po jednu odbranu.

Borba (Ju Jutsu kumite)